خانم های ورزشکار را از روی انگشتانشان بشناسید

دسته بندی : خانم ها و مشکل چاقی, خانم های ورزشکار را چگونه بشناسیم؟,

خانم های ورزشکار را از روی انگشتانشان بشناسید

طول انگشتان دست با خصوصیات دیگر فیزیولوژیک بدن در ارتباط است

 


 

 

دست ‌نگه دارید، خواندن این مطلب شرط دارد. با شما هستم کهچشمانتان گرد شده است و تندتند به خط‌های پایین‌تر یک نگاه گذرا می‌اندازید تابفهمید چه شرطی. شرطش این است که پیش از همه ترجیحا باید خانم باشید. شرط دومش هماین است که پیش از خواندن ادامه این مطلب یک خط‌کش یا متر تهیه کنید و کنار دستتانقرار دهید.


طول انگشت انگشتر شما چقدر است؟ می‌خواهیم جدا از کف‌بینی و فال،پیشگویی کنیم که شما استعداد ورزشکار شدن را دارید یا نه.
شاید تعجب کنید ولی اندازه‌گیری طول انگشتان خانم‌ها می‌تواندراهی آسان برای پیشگویی این مطلب باشد که آیا شما می‌توانید در آینده ورزشکارنامدا� �ی شوید؟
نتایج این مطالعات دانشمندان انگلیسی در مجله <طب ورزشی> در این کشور به تازگی به چاپ رسیده است و به نظر می‌رسد این یافته برای بسیاری ازبانوان، به ویژه بانوان علاقمند به ورزش بسیار هیجان‌انگیز است.
محققان کالج سلطنتی لندن بر این باورند که طول انگشت انگشتربانوان نشان‌دهنده استعداد آنها در آموختن مهارت‌های ورزشی است.
در این مطالعه گسترده، ۶۰۷ زن ۲۵ تا ۷۹ ساله انگلیسی مورد مطالعهقرار گرفتند و اطلاعات مربوط به توانایی‌های ورزشی آنان در طول عمرشان جمع‌آوری شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد خانم‌هایی که انگشت انگشترشان کشیده‌تر از انگشتاشاره آنهاست، مهارت و توانایی بیشتری در دویدن و ورزش‌هایی مانند فوتبال و تنیسدارند. این در حالی است که طول این انگشت در اکثر بانوان مساوی یا کوتاه‌تر ازانگشت اشاره است ولی طول این انگشت معمولا در آقایان بیش از انگشت اشارهاست.
در آینده شاید بتوان از این شاخص برای ارزیابی و انتخابورزشکا� �ان پیش از رقابت‌ها، به عنوان معیاری برای گزینش ورزشکاران استفادهکرد.
این در حالی است که برخی متخصصان رشته‌های ورزشی با نتایج اینمطالعه موافق نیستند و با شک به این یافته محققان نگاه می‌کنند. پروفسور <تیماسپکتور> سرپرست این مطالعه در کالج سلطنتی لندن در این باره می‌گوید: <هنوزخیلی زود است که بتوان درباره وجود چنین رابطه‌ای نظر قطعی داد.> به علاوه نتایجمطالعات قبلی نشان داده بود که طول انگشتان دست با خصوصیات دیگر فیزیولوژیک بدن درارتباط است. به عنوان مثال بانوانی که سطح هورمون تستوسترون در رحمشان بیش ازدیگران است، نوزادان دختری با انگشتان کشیده‌تر به دنیا می‌آورند. جالب‌تر اینکهمطالعات متفاوتی ثابت کرده‌اند که دوقلوهایی که به صورت ارثی طول انگشتان دستشانبلندتر بوده است، و پدر و مادر ورزشکاری داشته‌اند، ورزشکاران بهتری نسبت به دیگرانبوده‌ا ند.
این محققان اعتقاد دارند که طول انگشتان، ۷۰ درصد تحت اثر عواملژنی و وراثتی و به میزان اندکی تحت تاثیر محیط و شرایط رشد و نمو جنین در رحم‌ مادراست. بنابراین نقش اصلی را در تعیین طول انگشتان، ژن‌ها بر عهده دارند.
با این حال هنوز ژن خاص مسوول تعیین طول انگشتان، مشخص و شناسایی نشده است و به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از ژن‌های متفاوت این نقش را بر عهده دارند.

● آقایان فراموش نشده‌اند
تا به حال هر چه گفتیم مربوط به خانم‌ها بود ولی محققان آقایانرا نیز از یاد نبرده‌اند. پیش از اینکه این مطالعات بر روی بانوان انجام شود، رابطهبین طول انگشتان و مهارت‌های ورزشی در آقایان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته بود. به عنوان مثال مقاله‌ای در سال ۲۰۰۱ در انگلستان به چاپ رسید که دانشمندان بامقایسه طول انگشتان ۳۰۴ فوتبالیست حرفه‌ای با افراد عادی، به این مطلب پی بردهبودند که طول انگشت انگشتر به طول انگشت اشاره در ورزشکاران به مراتب از متوسططبیعی افراد جامعه بیشتر است.
به‌علاوه مطالعات دیگری ارتباط بین توانایی **** مردان، قدرتعضلانی و بیماری‌های خاصی در آقایان را با طول انگشتان به اثبات رسانده‌اند.

● اشعه ایکس در دستان شما
در این مطالعه از۶۰۷ خانم دوقلو دعوت به همکاری شد. بیشترین اینخانم‌ها راست دست بودند و به طور متوسط ۵۳ سال سن داشتند. سپس از دست راست و چپ اینخانم‌ها عکس رادیوگرافی با استفاده از اشعه ایکس تهیه شد. اندازه‌گیری طول دقیقانگشتان دست از روی رادیوگرافی بسیار آسان‌تر از اندازه‌گیری عادی طول انگشتانبود.
در این مرحله طول انگشت انگشتر و طول انگشت اشاره هر یک از اینخانم‌ها، از روی کلیشه رادیوگرافی اندازه‌گیری شد و نسبت بین طول این دو انگشت بایک تقسیم ساده به دست آمد و به عنوان یک شاخص در نظر گرفته شد. در طی انجام اینمراحل با هر یک از این بانوان مصاحبه‌ای انجام شد و درباره مهارت‌ها و موفقیت‌هایور زشی‌شان از سن ۱۱ سالگی تاکنون در مدرسه و دانشگاه و بعد از آن پرسش‌هایی مطرحگردید تا مشخص شود این بانوان در طول زندگی خود تا چه اندازه در مسابقات ورزشی ویادگیری مهارت‌های ورزشی موفق بوده‌اند.
در نهایت مشخص شد که بانوانی که در طول زندگی ورزشکارانی موفقبودند، انگشتان بلندتری نسبت به سایرین داشته‌اند.
در عین حال این خانم‌ها شناگران، تنیس‌***** و دوندگان ماهریبودند و برخی از آنها در مسابقات دوچرخه‌سواری بسیار موفق بوده و توانایی داشتند درمسافت‌های طولانی رکاب بزنند. بنابراین طول انگشتان با مهارت‌های ورزشی ویژه‌ای نیزدر ارتباط است. این محققان بر این باورند که طول انگشتان و نسبت بین آنها درطول رشدو نمو جنین درون رحم تعیین می‌شود و به صورت مشخصی تحت اثر هورمون‌های **** موجوددر رحم قرار می‌گیرد. این در حالی است که مطالعات دیگر نشان می‌دهند، طول انگشتانمانند دیگر خصوصیاتی قامتی بیشتر تحت اثر عوامل ژنتیکی و ژن‌ها است تا محیط رشد ونمو جنین.

● زنان ورزشکارتر بخوانند
اگر شما از بانوانی هستید که به صورت روزانه برنامه مشخصی برایورزش کردن دارید و یا رقابت‌های ورزشی را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنید، باید بههمان نسبت از برنامه و دستورالعمل‌ه ای خاصی برای سلامتیتان پیرویکنید.
گاهی شما فراتر از حفظ سلامتی خود در رشته‌ای خاص جهت کسب مقامقهرمانی کوشش مستمر می‌کنید که در این شرایط تمامی دستگاه‌های مختلف بدن شما تحتتاثیر قرار می‌گیرند.
قلب، ریه، دستگاه گوارش، هورمون‌ها، سیستم عصبی و به ویژه ماهیچه‌ها نیاز به تطابق با وضعیت جدید دارند. در حقیقت هیچ استرس و فشاری مانند یک ورزش سنگین و طولانی مدت روی بدن تاثیر نمی‌گذارد. طی فعالیت ورزشی از یک طرف میزان متابولیسم پایه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر فعالیت شما زیادتر می‌شود. بنابراین مقدار انرژی بین ۳ تا ۶ هزار کیلوکالری در روز توصیه می‌شود، به طور کلی میزان نیاز انرژی برای زنان ورزشکار ۱۰ درصد کمتر از مردان ورزشکار است. در کنار این مطلب شما لازم است به کم‌خونی و احتمال وقوع بیشتر آن در خانم‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید.
علائم کم‌خونی بسیار مشخص و واضح‌اند. در صورتی که شما احساس رنگ پریدگی، بی‌نظمی غیرقابل توجیه در ضربان قلب حین تمرین، از دست رفتن شکل بدن، سردرد یا بی‌خوابی و سرگیجه کردید، بهتر است با یک پزشک در این مورد مشورت کنید.

● حرف آخر
۱) از خوردن نوشابه‌های گازدار و موادغذایی نفخ دهنده خودداریکنید.
۲) از خوردن غذاهای چرب و سرخ‌کرده دوری کنید.
۳) بهتر است از چای کم‌رنگ استفاده کنید.
۴) مصرف ۱تا ۳ فنجان قهوه یا نسکافه برای افزایش توان ورزشی مفیداست.
۵) در هر روز حداقل ۲ نوع میوه حاوی ویتامین C استفادهکنید.
۶) روزانه مصرف سبزیجات تازه را فراموش نکنید.
۷) مصرف پروتئین زیاد پیش از مسابقه مجاز نیست چون نیاز به آب راافزایش می‌دهد.
۸) افزایش انرژی مصرفی بر حسب نوع، مدت و شدت ورزش و مصرفکربوهیدا� �ت زیاد تا حداکثر ۷۵ درصد کالری رژیم برای فعالیت‌های ورزشی سنگین وطولانی مدت توصیه می‌شود.
)۹ انواع میوه‌ها، شیر، نان و غلات منابع خوب کربوهیدرات هستندکه بهتر است یک ساعت قبل از ورزش شیر با عسل و یا آب میوه با عسل مصرف کنید زیراعسل سبب افزایش سطح انرژی در بدن می‌شود.

سلامتی با انگشتان دست!!
۵راه ساده برای استفاده از انگشتان و کف دست ها در مبارزه با بیماری ها،‌ پوکی استخوان و ریزش مو وجود دارد تا از پیش رفت بیماری جلوگیری کنید .
۱٫ وزن خود را کاهش دهید.
موقع غذا خوردن میزان غذایی که می خورید را چک کنید .تقریبا ۱۰۰ گرم گوشت کافی است که به اندازه کف دست شماست. خوردن شیرینی و دسر را به اندازه ی یک انگشت شست متوسط کاهش دهید.
۲٫ مبارزه با پوکی استخوان:
اسکن محیطی فرا صوت روش نسبتا ارزانی است که به وسیله ی آن می توان تراکم استخوانها را از طریق انگشتان بررسی کرد. در صورت نیاز با دستور پزشک هر از چند گاهی ترکم استخوانها را چک کنید تا از سلامت استخوانها مطمئن شوید.
۳٫ مراقب علائم تیروئیدی باشید:
اگر ناخنهای انگشتانتان ناهموار ، زبر یا شکننده تر از حد معمول شده،می تواند نشان دهنده ی کم کاری یا پرکاری تیروئید باشد. اگر به چنین مشکلاتی شک دارید از پزشک بخواهید که برای شما آزمایش تیروئید در خواست کند.
۴٫ استراحت کنید تا موهای سالمی داشته باشید:
پوست سرتان را به روش چی کونگ (نوعی ورزش و مدیتیشن چینی) با استفاده از نوک انگشتان ماساژ دهید زیرا این کار ضخامت و رشد فولیکولهای مو را تحریک می کند. نوک انگشتان جلوی سر قرار دهید و در حالی که بازدم انجام می دهید از جلوی پیشانی ، جایی که موها رویش دارند، تا پشت گردن ضربه های ریز وارد کنید. این کار را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.
۵٫ در مقابل عوامل بیماری از خود دفاع کنید:
به گفته ی متخصصان شستن دستها بهترین راه برای جلوگیری از بیمار شدن شماست. با آب گرم و صابون به مدت ۲۰ثانیه این کار را انجام دهید . بین انگشتان و زیر ناخنها یادتان نرود.
(گروه سلامت سیمرغ)


برچسب‌ها :
نویسنده: حسین | نسخه قابل چاپ | 1391/2/8 - 02:56 | 1 2 3 4 5

حقایق و تصورات غلط در مورد کاهش چربی

دسته بندی : کاهش وزن و لاغری شدن به کمک چند راه ساده, خانم ها و مشکل چاقی, حقایق و تصورات غلط در مورد کاهش چربی,

حقایق و تصورات غلط در مورد کاهش چربی

این سوال بسیاری از افراد، چه لاغر و چه چاق است که؛ آیا می توان چربی قسمت خاصی از بدن را کاهش داد؟
پاسخ خیر است. شما نمی توانید با رژیم لاغری، تصمیم بگیرید که قسمت خاصی از بدنتان را لاغر کنید.

هر رژیمی را که رعایت کنید یا هر نوع ورزشی را که انجام دهید، این بدن شما است که تصمیم می گیرد چربی کدام قسمت از بدن را بسوزاند. حتی با ورزش هم ، فقط عضلات اندام خاصی از بدن پرورش می یابد ولی چربی آن منطقه نمی سوزد.

اما چگونه چربی اضافی ران ها را از بین ببریم؟
برای این کار هیچ دارو و هیچ رژیم خاصی موثر نیست. پس راه حل چیست؟ هر یک از ما دارای ساختار بدنی خاصی هستیم و در اثر اضافه شدن وزن، چربی در مناطق خاصی از بدن ما انباشته می شود و تنها راه تغییر حجم چربی در یک منطقه خاص مثل ران ها، تغییر عادات غذایی است. با رعایت یک « رژیم لاغری اصولی و علمی» چربی بدن می سوزد . این رژیم لاغری، یک رژیم کلی برای تمام بدن است نه فقط برای یک قسمت از آن. اگر چربی در منطقه ران جمع شده باشد با اجرای رژیم لاغری به مرور ران ها متناسب می شوند.ولی انجام این امر در یک شب امکان پذیر نیست. پس

فردی که رژیم لاغری می گیرد، باید صبر و حوصله فراوانی داشته باشد. یک رژیم متعادل ومناسب رژیمی است که مقادیر بالایی میوه و سبزی و کربوهیدرات های پیچیده داشته باشد ومقدار چربی آن کم باشد و نیاز پروتئین بدن را تامین کند.
تنها راه غیر رژیمی بر طرف کردن چربی ران، لیپوساکشن(برداشتن چربی اضافی بدن با عمل جراحی) است که علاوه بر مشکلات و هزینه فراوان، اثرش بسیار موقتی است و با پرخوری، ران ها مجدداً به حالت اولیه باز می گردند.
در مورد ورزش هم باید عرض کنم که هیچ نوع ورزش خاصی وجود ندارد که چربی منطقه خاصی از بدن را از بین ببرد، بلکه عضلات آن قسمت را قوی می کند.
چرا ران های من چاق می شوند؟
در زنان، چربی در اندام های تحتانی بدن ذخیره می شود تا اندام های تناسلی را در برابر ضربات محافظت کند. پس از یائسگی، تراکم چربی در قسمت های بالای بدن و کمر بیشتر شده و بدن حالت مردانه می گیرد.
خصوصیات ژنیتیکی افراد بر محل ذخیره چربی اضافی بدن موثر است. برای مثال اگر خانم های خانواده ما در قسمت ران چاق می شوند، ما نیز در معرض چاقی ران هستیم، درست همانطور که خصوصیات اسکلتی را از خانواده به ارث می بریم.
حتی اگر ژن چاقی ران در ما وجود داشته باشد، ولی خود چربی را که به ارث نمی بریم! یعنی بایستی با دریافت کافی و مناسب مواد غذایی و انجام فعایت بدنی ، از بروز چاقی و تجمع چربی اضافی در بدن جلوگیری کنیم.
دلیل اصلی چاق شدن ران ها چیست؟
دلیل اصلی چاق شدن ران، شکم و هر جای دیگر بدن، نحوه غذا خوردن ما است. به خاطر داشته باشید با پرخوری و عدم فعالیت بدنی، مواد غذایی اضافی به صورت چربی در بدن ما انباشته می شوند و دچار چاقی و اضافه وزن می شویم. پس تنها راه خلاص شدن از این چربی ها اضافی، تغییر عادات غذایی غلط و کمتر خوردن است، مخصوصاًمصرف کمتر چربی . به این صورت که چربی های اشباع مثل روغن نباتی جامد، کره و چربی گوشت را به مقدار خیلی کم مصرف کنید. از خوردن غذاهای پرچرب و سرخ شده مثل انواع ساندویچ های سوسیس و کالباس سس دار، پیتزا ( مقدار زیادی پنیر پیتزا دارد) خودداری کنید.
همچنین از خوردن تنقلات و مواد غذایی که دارای انرژی بالا و مواد مغذی کم هستند ، پرهیز کنید. در عوض در برنامه غذایی روزانه خود از انواع میوه ها و سبزی ها به مقدار فراوان ، لبنیات کم چرب و مقادیر کافی نان، برنج ، غلات، حبوبات، تخم مرغ و گوشت ( اگر مرغ و ماهی باشد خیلی بهتر است) استفاده کنید.
علاوه بر رعایت غذایی، بایستی به طور منظم و مداوم فعالیت بدنی داشته باشید. به طور مثال روزی نیم تا یک ساعت پیاده روی کنید. یا اینکه در یک کلاس ورزشی ثبت نام کرده و یا خودتان در منزل به تنهایی یا همراه با برنامه های ورزشی رادیو و تلویزیون نرمش کنید.
چگونه از شر این چربی ها خلاص شویم؟
یک شروع خوب برای این کار، دقت در میزان مصرف چربی ها و قندهاست. خیلی از افراد بر این عقیده اند که ما خیلی کم چربی مصرف می کنیم ولی حقیقت امر این است که بدون اینکه خودشان احساس کنند، خیلی بیشتر از نیازشان چربی مصرف می کنند. چون بسیاری از چربی های دریافتی ما در غذا مخفی است و ما متوجه نمی شویم که مقدار زیادی چربی مصرف کرده ایم.
مثلاً سس موجود در ساندویچ حداقل ۸ گرم چربی دارد یا یک مشت بادام زمینی ۲۶ گرم چربی دارد و یا یک فنجان شیر معمولی ۷ گرم چربی دارد. پس ما چربی را مصرف می کنیم بدون آنکه خودمان متوجه شویم.
ولی منظور ما این نیست که شیر و بادام زمینی را که دارای فواید زیادی هستند، مصرف نکنید. بلکه بایستی به مقدار کافی و لازم از این دو ماده غذایی و سایر خوراکی ها دریافت کنید. به این صورت که اگر در معرض چاقی هستید از لبنیات کم چربی ( حداقل ۳ لیوان در روز) و نیز آجیل به مقدار حساب شده استفاده کنید.
و در نهایت؛
برای آنکه اندامی متناسب داشته باشیم، همیشه باید مراقب آنچه که می خوریم باشیم و به طور منظم ورزش ونرمش کنیم.
پس بطور خلاصه می توان گفت:
۱) اجرای یک رژیم متعادل
۲) انجام تمرینات ورزشی ملایم
۳) داشتن صبر و حوصله فراوان،
به شما کمک می کند که ران های خوش فرم و متناسبی داشته باشید.
عاتکه موسوی – کارشناس تغذیه


برچسب‌ها :
نویسنده: حسین | نسخه قابل چاپ | 1391/1/18 - 08:55 | 1 2 3 4 5

خانم ها و مشکل چاقی

دسته بندی : خانم ها و مشکل چاقی,

خانم ها و مشکل چاقی

انم ها، آیا می دانید که آموزش تناسب وزن چه کاری می تواند برایتان انجام دهد؟ با استفاده از این روش می توانید وزن خود را در حد تعادل نگه دارید و همچنین برجستگی ها و فرورفتگی های مناسبی را در قسمت های مختلف بدن خود به وجود آورید. عضلات بدن سفت و محکم شده و از حالت شل بودن در می آیند. این کار به شما نیرو، سلامتی و بدنی زیبا می بخشد. همچنین امکان آسیب های بدنی در زندگی روزمره و یا در حین انجام ورزش های مختلف در حد بسیار زیادی کاهش مییابد. خواب شما تنظیم می شود، بهتر می توانید کار کنید، استقامت بدنی را افزایش داده و خیلی بیشتر می توانید از روابط جنسی خود لذت ببرید. در کل بر روی وجوه زندگی شما تاثیرات شگرفی دارد.

 

 

ادامه مطلب: خانم ها و مشکل چاقی


مراحل این دسته از تمرینات برای خانم ها نباید خیلی متفاوت با آقایون باشد. عضلات خانم ها همانند آقایون است و جای قرار گرفتن آنها نیز در یک مکان می باشد. تنها تفاوتی که میان خانم ها و آقایون وجود دارد، هورمون هایشان است. هورمون تستسترون که در ساخت ماهیچه ها دخالت دارد در مردها خیلی بیشتر از خانم ها ترشح می شود؛ این امر در حالی است که بدن خانم ها سرشار از استروژن است که باعث ایجاد چربی و در نهایت چاقی در آنها می شود. البته منظور من این نیست که چون شما خانم هستید و هورمون استروژن در بدن شما به شدت ترشح می شود بنابراین محکوم به چاقی هستید. بلکه باید از چیزی که در بدنمان وجود دارد بهترین استفاده را انجام داده و از آن بهره ببریم. اگر تمرینات تناسب اندام را انجام دهیم به راحتی می توانیم چربی های اضافه بدن خود را از بین ببریم. هر چقدر چربی ها کمتر شوند، متابولیسم (سوخت و ساز) بدن بهبود پیدا می کند. و در نتیجه خیلی راحت تر می توانید کالری بسوزانید. به نظر جالب است، نه؟ به خواندن ادامه دهید….
یک بیانیه ای که شاید به گوش اغلب شما رسیده باشد این است وزن ماهیچه از چربی خیلی بیشتر است. می توان اینطور توضیح داد که یک کیلو چربی با یک کیلو ماهیچه برابر است اما تنها تفاوتی که وجود دارد این است که حجم یک کیلو چربی از یک کیلو ماهیچه خیلی بیشتر است و چربی نسبت به ماهیچه فضای بیشتری را اشغال می کند. داشتن بدن عضلانی برای شما این امکان را فراهم می آورد که خیلی راحت تر و بدون اینکه اضافه وزن پیدا کنید غذا بخورید چرا که ماهیچه تنها عضو همیشه فعال بدن می باشد. زمانیکه بدن شما عضلات ورزیده ای داشته باشند در هر ساعت ۵۰ تا ۷۵ کالری بیشتر می سوزانید.
تصور غلطی که من از زبان بسیاری از خانم ها می شنوم این است که ورزش نمیکنند تنها به این خاطر که اگر آنرا متوقف کنند خیلی بیشتر از گذشته اضافه وزن پیدا میکنند. خوب، بیایید این اظهار نظر را تجزیه تحلیل کنیم. همه خود را تحت آموزش های تناسب اندام قرار می دهند تا بتوانند چربی های بدنشان را به عضله تبدیل کنند. آنقدر که چربی به آسانی از بین می رود و به جای آن ماهیچه ایجاد می شود، هیچگاه ماهیچه نمی تواند به چربی تغییر شکل پیدا کند. ماهیچه (که از نظر متابولیکی یک عضو فعال است) و چربی (که از نظر متابولیکی غیر فعال می باشد) دو بافت متفاوت هستند که وظایف مختلفی را به عهده دارند. درست مثل قلب و کلیه که دو عضو مختلف بوده و عملکرد متفاوتی دارند. حالا سؤالی که من از شما دارم این است که آیا قلب شما میتواند تبدیل به کلیه شود و یا بالعکس؟ اگر جمله بالا درست می بود پس تمام آدم های چاق استعداد بالقوه ای برای رشد ماهیچه در بدن خود داشتند.
برای توضیح تصور غلط مذکور می توان گفت که برخی از بدن سازهای حرفه ای برای اینکه خود را برای مسابقات آماده کرده و بدن خود را به حالت مطلوب در آورند و مجبور هستند که به طور فصلی برای اضافه وزن رژیم های سختی بگیرند و به همین دلیل ممکن است زمانیکه سن آنها افزایش پیدا کرد کمی چاق شوند. اما خودتان ببینید که این مطلب با افراد چه مقدار تفاوت دارد؟ اضافه وزن یک دلیل بیولوژیک دارد، زمانیکه سن ما افزایش پیدا می کند متابولیسم بدن روند آرامی را می گیرد و بدن به کالری کمتری نیاز پیدا می کند. نقطه حائز اهمیت این است که بیشتر افراد از جمله بدن سازها زمانی که پا به سن می گذارند میزان کالری مصرفی بدنشان را کم نمی کنند که این عامل به نوبه خود باعث بروز چاقی می شود.
دلیل دیگر این است که بدن سازها در طول تمرینات سخت خود نیاز به غذای بسیار زیادی دارند به همین دلیل اشتهای آنها به شدت افزایش پیدا می کند. اگر پس از اینکه میزان تمرینات کم شد و یا به طور کلی متوقف گشت باز هم همان میزان غذایی را که قبلا مصرف می کردند، استفاده کننند نتیجه ای جز چاقی در بر نخواهد داشت.
تمرین و استفاده از غذاهای مناسب امری ضروری برای زندگی روزمره تمام افراد است. اگر طریقه مناسب آنرا رعایت نکنید، توده ماهیچه ای کاهش یافته و چربی هایتان افزایش پیدا می کند. اما به خاطر داشته باشید که هیچ گاه ماهیچه به چربی تبدیل نمی شود.


برچسب‌ها :
نویسنده: حسین | نسخه قابل چاپ | 1391/1/1 - 10:50 | 1 2 3 4 5

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

موضوعات

درباره ما

آمار وبلاگ