X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

یورو و دلار paypal
پرورش اندام و بدنسازی - کهکشانی از سلاحهای فوق سری بازو

کهکشانی از سلاحهای فوق سری بازو

دسته بندی : کهکشانی از سلاحهای فوق سری بازو,
کهکشانی از سلاحهای فوق سری بازو
کهکشانی از سلاحهای فوق سری بازو
شما به عنوان یک بدنساز آن هم یک بدنسازجدی وبا انگیزه نیاز به یک پیشرفت مداوم داریدوباید ابزاری در اختیار داشته باشیدکه بازوهایتان رابرای دستیابی به رشدی جدید به چالش بکشید: دنیایی از سلاحهای فوق سری بازو. بامعرفی سلاحهای مدرن وپیشرفته برای رشد بازوهایتان تلاش کنید وباجدیت تمام آن راپیگیری کنید.........

سلاحهای جلو بازو
(جلو بازو نردبانی) دراین حرکت چند مفصلی چند تن حجم عضلانی تازه برجلو بازوی شما اضافه میشود. حرکات جلو بازو اکثرا تک مفصلی هستندوشما نمیتوانید ازمزایای استفاده ازوزنه های سنگین در حرکات چند مفصلی بهره ای بگیرید.اضافه شدن این حرکت به برنامه تان مانندتنها اجرا کردن جلو پا ماشین بود ولی حالا اسکوات راهم باید در برنامه تمرینی خود در نظر بگیرید.

 

1. نحوه اجرا:1. برای شروع حرکت دستگاه مورد نظر اسمیت یا پاور رک میباشد. میله راپایین بیاورید به طوری که تنها به اندازه طول بازوی شمابازمین فاصله باشد خود رازیر میله قراردهید ومیله رابافاصله عرض شانه بین دستها بگیرید.سینه حتما زیرمیله باشدوتنها پاشنه پا با زمین در تماس باشد.2.باانقباض بازوها رابالا کشیده وپیشانی را به میله نزدیک کنید.به جای  اینکه عضلات پشت را کشش دهیدروی انقباض عضلات بازو تمرکز کنید. 3. پس از رسیدن به ناتوانی میله رایک درجه بالا برده وحرکت راتکرار کنید. هر چه میله بالاتر برود حرکت آسانتر میشود. ادمه دهید تابه موقعیتی برسید که بالاتنه بازمین در حدود زاویه 45 درجه قرار بگیرد.
(جلو بازو دمبل روی میز شیبدارمعکوس) بااین حرکت کشش سوزان ومهیجی  برعضله وارد میشود واحساس میکنید داخل عضله دو سرتان آتش گرفته است.
نحوه اجرا:1.میز شیبداری بازاویه 35 تا45 درجه تنظیم کنید درهردودست دمبل گرفته وروی میز بخوابید طوری که سروسینه روبه میز باشد.برای تنفس راحت سینه روی بخش بالای میزوسر بالاتر ازمیز آزاد قرار بگیرد.2. حرکت را آغاز کنید در حالی که بازو های شما کشیده به سمت پایین وکف دستها رو به جلو باشد.با انقباض بازو وزنه رابالا برده وموقعیت آرنجهایتان راحفظ کنید.3.برای اطمینان بیشتر از حداکثر فعالیت عضله دو سر بازو همزمان با بالا آوردن وزنه مچ دست را به بیرون بچرخانید تاانگشت کوچک بالاتر از شست دست قرار بگیرد.

 


(جلو بازو سیمکش خوابیده) در این حرکت باوجود فشارهای متعدد دامنه حرکتی کاملی را روی بازو هایتان احساس میکنید.
نحوه اجرا:1. برای شروع میز صافی رادر کنار پایه سیمکش قرار دهید
قرقره سیمکش رابالا آورده ویک دستگیره خمیده رابه انتهای سیم وصل کنید . دستگیره را بافاصله عرض شانه بین دستها بگیرید روی میز بخوابید ودستهارا به صورت صاف به سمت بالا ثابت نگه دارید.2.باانقباض عضله دو سر بازو میله را به سمت پیشانی کشیده وبا اطمینان آرنجهای خودرا درحالت خود حفظ کنید.3. دستگیره را به طور کامل پایین برده وکشش محکمی در بازوی خود ایجاد کنید.
(جلو بازوسیمکش تکدست از پشت) با انجام این حرکت باافزایش حجم عضلانی درقسمت خارجی جلو بازومواجه میشوید که بخش عظیمی ازپیک دوسر بازو راشامل می شود.
نحوه اجرا:1.پشت به پایه سیمکش قرار بگیرید طوری که کف دست شماروبه جلو دسته (دی) شکل رادر دست بگیرد. بازوهایتان بازاویه 45درجه نسبت به بالاتنه به سمت عقب تمایل داشته باشد.2.اگرآغاز حرکت بادست راست بود پای چپ رایک قدم جلوبرده و بالعکس. این عمل باعث ثبات بدنی در اجرای تمرین میشود .3. باانقباض دوسر بازو دستگیره رابالا ببرید.بازو باید درموقعیت45درجه بابدن ثابت باشد چون وقتی ساعد رابالا میکشید به راحتی به اوج انقباض میرسید.
(جلو بازو سیمکش از بالاازپشت سر) این حرکت استثنایی از زوایای مختلف عضله دوسر شما را محاصره میکند وپمپی که درعضله شما به وجود میاید نگاه اطرافیان را به خودجذب میکند.
نحوه اجرا:1.برای اجرای این حرکت از دستگاه لت سیمکش(زیر بغل) استفاده میشود. درحالت نشسته قرار بگیریدومیله رابافاصله عرض شانه بین دستها ازبالای سربگیرید کف دستهابایدروبه شما قراربگیرد.بازوها وشانه دریک خط مستقیم دربالای سر باشند .2.باثابت نگه داشتن آرنجها وانقباض دوسربازومیله رابه پشت سر ببرید.شاید لازم باشد برای کشش کامل میله به پشت سرکمی به جلو خم شوید این حرکت نوعی تنظیم بدن میباشد برای اجرای بهتر سعی کنید بدن راتاب ندهید.3.استفاده از وزنه های بیش از حد به دلیل تقلب مجاز نیست. درحدی که بتوانید حرکات رابا کنترل انجام دهید وزنه ها را انتخاب کنید.


برچسب‌ها :
نویسنده: حسین | نسخه قابل چاپ | 1390/6/31 - 07:14 | 1 2 3 4 5

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

موضوعات

درباره ما

آمار وبلاگ